Skip to main content

Om oss

Det engelska ordet ”Zest” betyder ”en angenäm och spännande kvalitet”. Och det är vad vi står för – att skapa kvalitet i allt som har med möten mellan människor att göra.

Om oss

Vår idé

Zest finns för att lösa personalbrist i välfärden. Vi levererar lösningar som skapar verklig nytta hos våra uppdragsgivare. Det innebär nytta på både kort och lång sikt och det innebär att vi tillför kvalitet i allt vi gör. Välbemannade arbetsplatser kan lyckas med sitt uppdrag och det är en av de viktigaste faktorerna för en välmående, engagerad och frisk personal. Det skapar attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsplatser, gör det lättare att rekrytera, ökar arbetsglädje och engagemang, minskar sjuktalen och personalomsättningen. Det är helt enkelt etisk och lönsamt. Det har gett oss utmärkelsen Sveriges bästa arbetsgivare 4 år i rad.

Den här synen på kvalitet är en av tre viktiga egenskaper vi vill lyfta fram för att lyckas med bemanning inom välfärdssektorn.

Specialister på välfärden.

Våra erfarenheter kommer från den offentliga sektorn och verksamheter som handlar om omsorg om andra människor.

Välfärdssektorn är vår hemvist. Vi som arbetar på Zest har gedigen erfarenhet från att själva arbeta i välfärden, i såväl skolan som i sjukvården och äldreomsorgen. Därför vet vi vad som får människor att må bra och trivas på sin arbetsplats.

Kvalificerad och erfaren personal

Vi tar hand om den som tar hand om andra.
På så vis lyckas vi att attrahera kvalificerad och erfaren personal. Vår mission är att få tillbaka människor som lämnat vården och skolan. Vi attraherar även personer som gått pension att komma tillbaka och bidra med sin långa erfarenhet.

Passion för kvalitet.

Det är den enkla ledstjärna som Zest arbetar efter och det handlar om att de ersättare som vi erbjuder, för korta och långa perioder, inte bara kan gå in och göra jobbet. De ska kunna gå in i vilken arbetssituation som helst och skapa kvalitet för alla inblandade:

Kvalitet för användarna av välfärden

Naturligtvis det som vi alla tillsammans strävar efter att uppnå, en ökad kvalitet för elever och patienter, äldre/seniorer och andra som använder välfärdstjänster.

Kvalitet för våra uppdragsgivare

Som uppdragsgivare kan du känna dig trygg med att personalen från Zest är kvalificerad och erfaren. Du kan vara säker på att de fixar jobbet och följer uppgjorda planer.

Kvalitet för sitt eget liv

Vi drivs av att ge vår personal  bättre arbetsvillkor.  För det har vi belönats med utmärkelsen Sveriges bästa arbetsgivare 4 år i rad. Det är inte bara etiskt att hand om sin personal – det är lönsamt – ett exempel är vår sjukfrånvaron som är 0,8%. Vår personal har stor frihet att själv välja arbetsort och arbetstider, får tid för återhämtning, relevant vidareutbildning, tillgång till friskvård och snabb sjukvård vid behov och inte minst uppskattning, faktorer som vår personal värderar högt.