Skip to main content

Om oss

Det engelska ordet ”Zest” betyder ”en angenäm och spännande kvalitet”. Och det är vad vi står för – att skapa kvalitet i allt som har med möten mellan människor att göra.

Om oss

Värderingar

Zests värdegrund bygger på att det krävs 4 olika lojaliteter hos våra medarbetare för att vi ska åstadkomma ett resultat med passion och kvalitet. 

1.    Lojalitet till våra uppdragsgivare och deras användare. De ska känna att vi är där till 100 % för deras skull och att vi brinner för uppdraget.

2.    Lojalitet till mig själv. Våra medarbetare ska kunna se sig i spegeln och känna att de gör sitt bästa, gör nytta för välfärden och att i de alla lägen arbetar på ett etiskt korrekt sätt.

3.    Lojalitet till teamet jag arbetar med. Allt vårt arbete är på ett eller annat sätt lagarbete. Vi ska känna trygghet i teamet vi arbetar med och också samarbeta och bidra till samarbetet till 100 %.

4.    Lojalitet till Zest.  Vi vill att våra medarbetare delar våra värderingar och dela vår ambition att leverera kvalitet till välfärden.