Skip to main content

Om oss

Det engelska ordet ”Zest” betyder ”en angenäm och spännande kvalitet”. Och det är vad vi står för – att skapa kvalitet i allt som har med möten mellan människor att göra.

Om oss

Vision

Vår vision och mission är att genom goda arbetsvillkor locka tillbaka alla de personer som lämnat skolan, vården och omsorgen – Sveriges viktigaste arbetsplatser. Genom att bidra till välbemannade arbetsplatser kan vi alla få det som ingår i samhällskontraktet med god kvalitet.

Vi tror på ett starkt och professionellt ledarskap för att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsplatser för att attrahera medarbetare som genom sitt engagemang har kraft att skapa drömarbetsplatser.

Vi vill medverka till att höja statusen och öka intresset för att utbilda sig inom skola, vård och omsorg.