Skip to main content

Utbildningar som skapar dröm-
arbetsplatsen

Aldrig förr har organisationer varit så beroende av att ha rätt medarbetare. Detta ställer höga krav på arbetsgivare, både när det kommer till att attrahera och rekrytera nya medarbetare men även när det gäller att behålla medarbetare och skapa engagemang. Nöjda och motiverade medarbetare bidrar inte bara till organisationens framgång utan de är också viktiga ambassadörer för att rekrytera nya talanger. 

 

Men hur gör man då som arbetsgivare för att skapa engagerade medarbetare och få dem att stanna kvar i organisationen? Snabbaste och effektivaste sättet är att ge alla på arbetsplatsen en gemensam plattform. Våra resultat är nästan skrämmande bra.

Utbildningar

Vår utbildningsfilosofi

Vi tror på att utveckling skapas när tid ges för samtal och reflektion, därför genomförs våra utbildningar som ett antal halvdagsseminarier.

Genom att kombinera arbete i grupp med föredrag skapar vi delaktighet. Bestående attityd- och beteendeförändringar uppnås genom att deltagarna, utan chefens ledarskap, skapar sina svar på frågeställningarna.

Vi vill hävda att resultatet varit skrämmande bra, den unika arbetsmetodiken har vunnit priset “Vision award” för sin bevisade effektivitet.

Utbildningen ska leda till handlingsplaner och konkreta förändringar på arbetsplatsen.

Det blir roligare att gå till jobbet

En personalgrupp som har gemensamma mål och ser meningsfullheten i jobbet blir proaktiv och självstyrande. Samstämmiga resultat på arbetsplatserna efter genomförd utbildning visar på:

  • förhöjd vård och livskvalité hos de äldre
  • ökad delaktighet hos anhöriga
  • minskad sjukfrånvaro hos personalen
  • förändringsplaner blir verklighet.

Så här går det till

  • För en fast summa får du som chef och hela din personal en unik utbildning. Inte bara i sjukdomar, diagnostik och behandlingar utan också i värderingar, bemötande, förändringsarbete och grupputveckling.
  • Som chef får du en dags grundutbildning i förändringsprocesser. Du får även en ledarskapskonsult att ringa de sex första månaderna efter utbildningen
  • Hela personalen får delta i samtliga seminarier, antalet seminarier beror på vilket program du väljer. Fråga oss om råd
  • Vi har kapaciteten att utbilda 500-1000 personer samtidigt, men utbildar i små grupper för att inte störa det dagliga arbetet
  • Utbildningen förläggs hos dig, vi tar med oss Sveriges bästa föreläsare och kommer till din ort.

Bokning och planering

Vill du bli en drömarbetsgivare? Skapa en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsplats? Minska personalomsättningen och lättare attrahera nya medarbetare?

Låt oss boka ett möte, vi kommer till dig och visar programmet. Det kostar ingenting. Du kan bara vinna.

Kom igång idag!

Behöver du utbilda dig eller din personal? Kontakta oss idag så hjälper vi dig att hitta rätt utbildning för ändamålet.

Kontakta oss