Skip to main content

Anhörigstöd

Utveckla anhörigstödet för att nå äldre men även personer under 65 år som kan behöva stöd. För att det ska lyckas måste kan fler delar av socialtjänsten involveras; individ och familjeomsorgen, socialpsykiatrin och verksamheter för personer med funktionsnedsättningar.

Utbildningar

Vår utbildning i anhörigstöd hjälper chefer inom hela socialtjänsten att göra en behovsanalys för sin verksamhet, att utbilda vård och omsorgspersonalen med anhörigombud samt implementera anhörigstödet i verksamheterna.