Skip to main content

Demensvård

Demensutbildningen baserar sig på de “Nationella riktlinjerna för vård och omsorg av personer med demenssjukdomar”. Centralt i utbildningen är personcentrerad omvårdnad.

Utbildningar

Specialerbjudande!

Boka innan årsskiftet och få extra förmånligt pris!

Begränsat antal – först till kvarn!

 

Utbildningens innehåll

  • Värdegrund
  • Medarbetarskap, kommunikation, samarbete och grupputveckling
  • Demenssjukdomar
  • Anhörigstöd
  • Pallitativ vård
  • Bemötande, speciellt vid BPSD

Utbildningen riktar sig till all personal som kommer i kontakt med demenssjuka i sitt dagliga arbete oavsett profession. Vårt koncept är att utbilda alla medarbetare på arbetsplatsen. På din ort så att alla kan delta. I små grupper så att inte verksamheten påverkas.

Arbetslaget arbetar mot samma mål och hanterar arbetssituationer på ett likartat sätt. Genom en gemensam utbildning fås en ökad förståelse för vårdtagare, närstående och arbetskamrater. Stöd, trygghet och delaktighet ger en garanti för god kvalitet i arbetet men också en ökad trivsel bland kollegor. Kunskaper ska kunna omsättas och användas direkt i den dagliga vården och omsorgen!

Vill du har mer information om utbildningen?
Ring oss på tfn 010-4569500 alternativt fyll i kontaktformuläret nedan.