Skip to main content

Ledarskap för drömarbetsgivare

Utbildning för ledare och chefer som ska se till att skola, vård och omsorg lever upp till nya krav. Detta är en intensivutbildning utformad så att samtliga ledare har möjlighet att genomgå den, när det gäller såväl tidsåtgång som kostnad.

Utbildningar

Utbildningens innehåll

  • Testet Agora 360° med uppföljning
  • Din självkännedom som ledare
  • Värdegrund
  • Personligt, operativt, strategiskt och kommunikativt ledarskap
  • Innehållet och verktygen som gör dig till en drömarbetsgivare