Skip to main content

Palliativ vård

Utbildningen baserar sig på de “Nationella riktlinjerna för palliativ vård” Centralt i utbildningen är främja livskvalitet, symtomlindring samt anhörigstöd.

Utbildningar

Utbildningens innehåll

  • Palliativa vårdens fyra hörnstenar
  • Symtomkontroll: fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter
  • Symtomlindring
  • Anhörigstöd