Skip to main content

Värdegrund som fungerar i verkligheten

Utbildningen baseras på “Äldreomsorgens Nationella värdegrund” men innehåller det senaste verktygen från forskning om vad som skapar engagemang hos medarbetare och leder till att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Deltagarna får kunskap och träning i att leva upp till detta.

Utbildningar

Utbildningens innehåll

  • Hur skapa självbestämmande, trygghet och meningsfullhet
  • Respekt för privatliv och personlig integritet
  • Individanpassning och delaktighet
  • Bemötande